Stany nagłe

To grupa objawów klinicznych i stanów chorobowych, wymagających natychmiastowej interwencji medycznej, gdyż jej nieudzielenie zagraża zdrowiu i życiu pacjenta.

Pacjent lub jego opiekunowie powinni przy rejestracji zgłosić fakt występowania objawów alarmowych.

W warunkach domowych wystąpienie tych objawów jest bezwzględnym wskazaniem do wezwania pogotowia ratunkowego, pod numerem telefonu: 999 lub 112).

Oczekiwanie na wizytę domową lekarza pierwszego kontaktu u pacjenta w stanie nagłym zagrażającym Jego zdrowiu i życiu opóźnia udzielenie wykwalifikowanej pomocy!

Stany nagłe, bezpośrednio zagrażające życiu to między innymi:

 • utrata przytomności,
 • zaburzenia świadomości,
 • drgawki,
 • nagły, ostry ból w klatce piersiowej,
 • zaburzenia rytmu serca,
 • nasilona duszność,
 • nagły ostry ból brzucha,
 • nagły, silny ból głowy, nie reagujący na leki p/bólowe,
 • nagłe zaburzenia ruchomości kończyn, czucia , zborności ruchów i statyki ciała,
 • uporczywe wymioty,
 • gwałtownie postępujący poród,
 • ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia, czy użądlenia przez jadowite zwierzęta,
 • zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami,
 • rozległe oparzenia,
 • udar cieplny,
 • wyziębienie organizmu,
 • porażenie prądem,
 • podtopienie lub utonięcie,
 • agresja spowodowana chorobą psychiczną,
 • dokonana próba samobójcza,
 • upadek z dużej wysokości,
 • rozległa rana będąca efektem urazu,
 • silny krwotok lub nieustające krwawienie,
 • urazy kończyn dolnych, uniemożliwiające samodzielne poruszanie się.

W stanach nagłych świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są niezwłocznie i bez skierowania, a pacjent ma prawo skorzystać z pomocy pielęgniarki, położnej, lekarza, czy też szpitala, którzy nie mają podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Informację na temat miejsca do leczenia się znajdziecie Państwo pod adresem: https://pacjent.gov.pl/system-zdrowia

Skip to content