Wizyty domowe

To forma porady lekarskiej zarezerwowana dla pacjentów obłożnie chorych, to znaczy takich, którym stan zdrowia narzuca reżim łóżkowy, a ich ewentualny transport wymagałby zaangażowania transportu medycznego.

Zdecydowanie nie kwalifikują się do tej grupy pacjenci z dysfunkcjami narządu ruchu, mogący skorzystać z transportu publicznego lub prywatnego, zwłaszcza, że zakład jest całkowicie przystosowany do obsługi osób z dysfunkcją ruchową i niepełnosprawnych dzięki urządzeniom transportowym (dźwigom, podjazdom oraz toaletom).

O zasadności wizyty domowej decyduje lekarz na podstawie wywiadu zebranego od pacjenta lub Jego rodziny (drogą telefoniczną lub osobiście). Na podstawie danych z wywiadu, ustala również, czy jest to wskazanie do wizyty pilnej (musi się ona odbyć do 24 godzin od zgłoszenia) czy może być to wizyta planowa – z kilkudniowym opóźnieniem.

W każdym przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia, wymagającego natychmiastowej interwencji medycznej (w stanach nagłych) należy niezwłocznie wezwać pogotowie ratunkowe – pod numerem telefonu 999.

Oczekiwanie na wizytę domową lekarza pierwszego kontaktu u pacjenta w stanie nagłym zagraża Jego zdrowiu i życiu oraz opóźnia udzielenie wykwalifikowanej pomocy.

Skip to content