Zasady bezpiecznej farmakoterapii

Każdy lek to substancja chemiczna, która oprócz działania leczniczego ma swoje działania niepożądane, przeciwwskazania oraz może wchodzić w interakcje z pokarmem lub innymi lekami.
Nigdy na własną rękę nie stosuj leku, którego nie znasz. Nie ulegaj reklamie i namowom!
Nawet w przypadku leku dostępnego bez recepty zapytaj farmaceutę lub lekarza o możliwe interakcje ze stosowanymi przez Ciebie preparatami.
W przypadku wizyty u innego lekarza (specjalisty) lub po leczeniu szpitalnym i po zaordynowaniu nowych leków (czy też zmianie leczenia) zażądaj informacji na piśmie dla Twojego lekarza prowadzącego na temat zastosowanego leczenia. Lekarz specjalista jest prawnie zobowiązany do przekazywania takiej informacji!

Adres strony www na temat świadczeń: http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/informacje-o-swiadczeniach/informacje-o-pozostalych-swiadczeniach/

Chodzi tu o Twoje zdrowie i bezpieczeństwo!

Nigdy nie stosuj poprzedniej terapii z nową bez uprzedniej konsultacji z Twoim lekarzem prowadzącym (możliwość zdublowania farmakoterapii, wystąpienia interakcji).
Nie przerywaj leczenia nagle – bez konsultacji z lekarzem (nagłe odstawienie leku może być szkodliwe, w niektórych wypadkach trzeba to robić stopniowo).
Obserwuj swój stan zdrowia i zgłaszaj wszystkie istotne działania niepożądane.
Nie łącz leków z alkoholem, szczególnie psychoaktywnych.

Pamiętaj – miej kontrolę nad lekami!

Farmakoterapia przewlekła

Recepty i leki – informacje ogólne

W wielu przypadkach chorób przewlekłych istnieje konieczność stałego przyjmowania leków – nawet do końca życia. Ponieważ leki nie są wolne od objawów ubocznych, mogą one wchodzić w interakcje, może też zmieniać się stan zdrowia pacjenta – nie można ich długo stosować bez nadzoru. Okresowe (co kilka miesięcy) wizyty u swojego lekarza służą temu celowi. W czasie tych wizyt lekarz zbiera wywiad na temat samopoczucia, dodatkowych dolegliwości i objawów, przeprowadza badanie fizykalne, ewentualnie zleca badania dodatkowe i przedłuża , zmienia lub odstawia terapię.

Polskie przepisy prawne regulują sposób ordynacji leków i wyrobów medycznych:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11.09.2014 Dziennik Ustaw z dnia 19.09.2014 roku pozycja 1239.

Dlatego rozsądnym wydaje się, w przypadku schorzeń przewlekłych, odwiedzanie swojego lekarza z częstotliwością nie większą niż 1x na od 3 do 5 miesięcy.

Takie też zasady stosujemy w naszym zakładzie:

  1. należy przygotować listę potrzebnych leków z ilością opakowań,
  2. można od razu poprosić o receptę na leki zabezpieczające na 3-miesięczną terapię, wynikającą ze sposobu dawkowania, lub 3 recepty na każdy miesiąc realizacji,
  3. zgłaszać się po powtórki recept przynajmniej na 7 dni zanim skończą się leki (aby uniknąć przerwania farmakoterapii z powodu braku leków,
  4. dostarczyć raz na rok zaświadczenie lekarskie, jeżeli leki przepisał lekarz specjalista lub inne dokumenty (na przykład karta leczenia szpitalnego), z których wynika dawkowanie i wskazanie do stosowania.

Niedopuszczalne jest zgłaszanie się po recepty na raty (po różne leki w różnym terminie). Jest to procedura bardzo czasochłonna i nie fair w stosunku do innych pacjentów i personelu – angażuje niepotrzebnie czas lekarza i ogranicza ilość miejsc w grafiku przyjęć dla pozostałych chorych.

Receptę wypisuje lekarz, następnie recepta będzie do odebrania w rejestracji, osobiście lub przez osobę trzecią upoważnioną przez pacjenta (oświadczenie o upoważnieniu należy zostawić w karcie pacjenta bez konieczności wyszczególniania tych osób – druk do pobrania w rejestracji, wypełniają tylko pierwszorazowi).

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) może, ale nie musi kontynuować leczenie od lekarza specjalisty pod określonymi warunkami.
Musi dysponować danymi z wywiadu, badania fizykalnego i badań dodatkowych, potwierdzającymi rozpoznanie i wskazania do terapii, zwłaszcza przy lekach przewlekle stosowanych i/lub posiadać zaświadczenie od lekarza specjalisty ubezpieczenia zdrowotnego na sformalizowanym druku* (patrz niżej), informujące o rozpoznaniu , stosowanej terapii, w tym dawkowaniu, czasookresie i terminie wizyty kontrolnej. Więcej na ten temat jest dostępne pod adresem www: http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/informacje-o-swiadczeniach/informacje-o-pozostalych-swiadczeniach/

Niespełnienie tych warunków wymaga kontynuacji zaleconej terapii wyłącznie przez lekarza specjalistę, który terapię zalecił!

Do pobrania:

Skip to content