Szczepienia ochronne

Wykonywane są zgodnie z ogłaszanym przez Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) Kalendarzem Szczepień na dany rok kalendarzowy, przy uwzględnieniu indywidualnych wskazań i przeciwwskazań do szczepienia. Ostateczną decyzję o wykonaniu szczepienia lub jego odroczeniu podejmuje lekarz POZ jako osoba koordynująca i odpowiedzialna.

Szczepienia ochronne dzielimy na :

  • obowiązkowe – podlegają im wszyscy, uwzględnieni w komunikacie GIS, pacjenci, a jako obowiązkowe są one bezpłatne i finansowane z budżetu państwa,
  • zalecane (nieobowiązkowe) – podlegają im, uwzględnieni w komunikacie GIS, pacjenci na zasadzie dobrowolności, a jako takie szczepienia te nie są finansowane z budżetu państwa, lecz są płatne (szczepionkę należy zakupić).

W obu przypadkach organizacja szczepienia wygląda następująco: badanie lekarskie, przeprowadzenie szczepienia – są bezpłatne – w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Aktualny Kalendarz Szczepień na rok 2022 dostępny: https://www.gov.pl/web/gis/program-szczepien-ochronnych-na-rok-2022

Szczepienia wykonywane są w Poradni Dzieci Zdrowych z Punktem Szczepień zgodnie z harmonogramem pracy.

Ważne!

Dzieci w wieku od 0 do 6 lat szczepione są wyłącznie w obecności prawnego opiekuna (rodzica) lub opiekuna faktycznego – na podstawie paragrafu 7 (link do podstawy prawnej).

Dzieci powyżej 6 roku życia mogą być szczepione bez obecności opiekuna prawnego lub faktycznego, pod warunkiem dostarczenia pisemnej zgody na szczepienie dziecka oraz informacji na temat uwarunkowań zdrowotnych, mogących nieść przesłanki do dyskwalifikacji ze szczepienia.

W obu przypadkach opiekunowie zobowiązani są do podpisania zgody na: przeprowadzenie badania kwalifikacyjnego, wykonanie szczepienia oraz oświadczenia o przekazaniu im i zrozumieniu przez nich informacji o korzyściach oraz o ewentualnych skutkach ubocznych leku oraz samej procedury szczepienia.

Wymagane dokumenty

Ich wykaz reguluje dokument: http://www.archiwum.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/zdrowie-matki-i-dziecka/szczepienia/dokumentacja-realizacji-szczepien-ochronnych-u-dziecka/

a są to:

  • pisemna zgoda na szczepienie lub jej brak, o której powyżej – pozostająca w dokumentacji medycznej dziecka,
  • książeczka szczepień (wydawana pacjentowi do zwrotu po szczepieniu i dokonaniu adnotacji o szczepieniu),
  • karta uodpornienia – w dokumentacji medycznej dziecka,
  • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu lekarskim kwalifikacyjnym do szczepienia – w dokumentacji medycznej dziecka,
  • sprawozdania o przeprowadzonych szczepieniach obowiązkowych – w dokumentacji zakładu.
Skip to content