Zwolnienia lekarskie

Poprawna weryfikacja uprawnień do świadczeń medycznych w systemie e-WUŚ nie zwalnia ubezpieczonego z obowiązku przedłożenia przy wypisywaniu zwolnienia lekarskiego dokumentu: z numerem identyfikacji podatkowej (NIP) zakładu pracy.

Powyższy dokument jest niezbędny do weryfikacji danych, które muszą być wpisane do druku ZUS-ZLA – numer identyfikacji podatkowej (NIP) zakładu pracy.

Celem uniknięcia nieporozumień osoby pracujące winny zabierać ze sobą powyższy dokument na wizytę lekarską, gdy ubiegają się o wystawienie zwolnienia lekarskiego!

Skip to content