Gabinet rehabilitacji

Świadczenia rehabilitacji leczniczej realizowane są w warunkach:

 • ambulatoryjnych,
 • domowych.

Świadczeń udzielają:

 • mgr Małgorzata Stemborowska,
 • mgr Aneta Kaczmarczyk.

Pacjenci mogą skorzystać z usług medycznych w ramach aktualnej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ):

 1. Indywidualna praca z pacjentem (na przykład: ćwiczenia bierne, czynno-bierne, ćwiczenia według metod neurofizjologicznych, metody reedukacji nerwowo-mięśniowej, ćwiczenia specjalne, mobilizacje i manipulacje).
 2. Ćwiczenia wspomagane.
 3. Ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne w odciążeniu z oporem.
 4. Ćwiczenia czynne wolne (kręgosłupa, bioder, kolan, barków, po mastektomii) i czynne z oporem.
 5. Ćwiczenia izometryczne.
 6. Wyciągi.
 7. Ćwiczenia grupowe ogólnousprawniające – ćwiczenia indywidualne.
 8. Masaż suchy klasyczny – częściowy, cały kręgosłup rozpisany na przykład: C, L–S albo C, Th, L–S.
 9. Masaż limfatyczny ręczny – leczniczy.
 10. Masaż mechaniczny (Aquvibron).
 11. Prądy:
  – galwanizacja,
  – jonoforeza,
  – elektrostymulacja,
  – prądy diadynamiczne,
  – prądy interferencyjne,
  – prądy TENS,
  – prądy TRAEBERTA.
 12. Ultradźwięki miejscowe UD:
  –  ultrafonoforeza UD.
 13. Impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości.
 14. Naświetlanie promieniami podczerwieni (IR), ultrafioletowe (UV) – miejscowe, Sollux.
 15. Laseroterapia punktowa.

W ramach jednego skierowania Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) finansuje maksymalnie 5 zabiegów dziennie, w dziesięciodniowym cyklu terapeutycznym.

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku dysfunkcji narządu ruchu wywołanej wadami postawy – lekarz specjalista lub w trakcie specjalizacji, z poradni rehabilitacji leczniczej lub poradni ortopedii i traumatologii narządu ruchu (w tym poradni wad postawy).

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne, powinno być zarejestrowane w terminie 30 dni, bez względu na to, kiedy rozpocznie się rehabilitacja. Data rejestracji nie oznacza daty rozpoczęcia rehabilitacji.

Rehabilitacja w warunkach domowych.

Przeznaczona jest dla pacjenta, który nie porusza się samodzielnie i nie ma możliwości dotarcia do placówki rehabilitacyjnej.

Po otrzymaniu skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego pacjent ustala w gabinecie lub zakładzie rehabilitacyjnym, który ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ), termin wizyty fizjoterapeutycznej w domu, porady, zabiegów.

Czas rehabilitacji w warunkach domowych wynosi do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. W jej trakcie wykonywanych jest do pięciu zabiegów dziennie. W uzasadnionych przypadkach, czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza kierującego na zabiegi, za pisemna zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne straci ważność, jeżeli nie zostanie zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia.

Poza umową z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) świadczymy również usługi:

 • krioterapii (dwutlenek węgla) – zabieg jest płatny 10 zł,
 • fala uderzeniowa – zabieg jest płatny 40 zł dla pacjentów Miejsko-Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku, 55 zł dla wszystkich innych zainteresowanych,
 • lampa Bioptron (światło spolaryzowane) – zabieg jest płatny 8 zł.
Skip to content