Poradnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej:

 • leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej – Medycyna rodzinna,
 • leczenie w domu pacjenta – Medycyna rodzinna,
 • opieka nad rodziną, matką i dzieckiem – Medycyna rodzinna,
 • medycyna szkolna – Medycyna rodzinna,
 • szczepienia – Medycyna rodzinna.

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci:

 • leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej – Medycyna rodzinna,
 • leczenie w domu pacjenta – Medycyna rodzinna,
 • opieka nad rodziną, matką i dzieckiem – Medycyna rodzinna,
 • opieka nad zdrowym dzieckiem – Medycyna rodzinna,
 • medycyna szkolna – Medycyna rodzinna.

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej:

 • pozostała opieka ambulatoryjna – Medycyna rodzinna,
 • pobieranie oraz magazynowanie krwi – Medycyna rodzinna,
 • usługi pielęgnacyjne – Medycyna rodzinna,
 • pozostałe usługi pomocnicze – Medycyna rodzinna,
 • opieka nad rodziną, matką i dzieckiem – Medycyna rodzinna,
 • szczepienia – Medycyna rodzinna.

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej:

 • pozostałe usługi pomocnicze – Medycyna rodzinna,
 • opieka nad rodziną, matką i dzieckiem – Medycyna rodzinna,
 • planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne – Medycyna rodzinna,
 • opieka nad zdrowym dzieckiem – Medycyna rodzinna,
 • gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci,
 • opieka nad zdrowym dzieckiem – Medycyna rodzinna,
 • medycyna szkolna – Medycyna rodzinna,
 • szczepienia – Medycyna rodzinna.

Punkt szczepień:

 • szczepienia – Medycyna rodzinna.

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy:

 • pozostała opieka ambulatoryjna – Medycyna rodzinna,
 • usługi pielęgnacyjne – Medycyna rodzinna,
 • pozostałe usługi pomocnicze – Medycyna rodzinna.

Zespół transportu sanitarnego:

 • pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego – Medycyna rodzinna.
Skip to content