Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest Miejsko-Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Osieku.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adres e-mail: iodosiek@compumix.pl

Informacja

Zgodnie z artykułem 13 i 14 ogólnego rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 z 4.05.2016 roku) o Ochronie Danych Osobowych informujemy, iż:

 1. Pani/Pana/dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania służby zdrowia, między innymi Rozporządzenia Ministra Zdrowia:
  • z 24 września 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ),
  • z 9 listopada 2015 roku w sprawie dokumentacji medycznej,
  • ustawa z 6 listopada 2008 roku – o prawach pacjenta i pokrewne – wyłącznie przez osoby lub podmioty uprawnione (upoważnione) w pełnej zgodzie z aktualnymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 2. Pani/Pana/dziecka dane osobowe (w tym dane szczególne/wrażliwe – medyczne) mogą być przekazywane podległym podmiotom lub podwykonawcom wyłącznie w celu prawidłowej realizacji zadań ustawowych – medycznych (na przykład: laboratoria, inne podmioty medyczne, Narodowy Fundusz Zdrowia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, i tym podobne) oraz dodatkowych (na przykład: serwis komputerowy (IT).
 3. Administrator może przetwarzać Pani/Pana/dziecka dane osobowe jako Procesor (Podmiot przetwarzający) – w celu promocji i/lub profilaktyki zdrowia – usług zleconych przez inne podmioty, instytucje.
 4. Pani/Pana/dziecka dane osobowe mogą być profilowane – mogą służyć do zautomatyzowanego podejmowania decyzji – to jest wyodrębnienia na przykład grup dyspanseryjnych, grup do badań przesiewowych, i tym podobnych w celu prawidłowego sprawozdania wykonanych świadczeń oraz wykonania usług zleconych przez inne podmioty, na przykład Narodowy Fundusz Zdrowia – programy profilaktyczne.
 5. Pani/Pana/dziecka dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa i/lub zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 6. Posiada Pani/Pan pełne prawo wglądu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych w zakresach zawartych w przepisach prawa dotyczących dokumentacji medycznej i praw pokrewnych jest obligatoryjne a w Podstawowej Opieki Zdrowotnej pozostałych – jest dobrowolne.

 

Polityka prywatności strony internetowej

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (tzw. RODO).
Od tego dnia potrzebna jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych przechowywanych w plikach cookies.

Jakie dane są przetwarzane?

To dane osobowe zbierane podczas korzystania z przeglądanej strony internetowej.

Kto jest administratorem tych danych?

Administratorem w/w danych jest Miejsko-Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Osieku z siedzibą w 28-221 Osiek, ul. Wolności 18A, a także nasi partnerzy, z którymi współpracujemy.

Jaki jest cel przetwarzania danych?

Dane będziemy przetwarzać w celach marketingowych, gromadzenia informacji statystycznych oraz w celach bezpieczeństwa.

Komu udostępniane są dane?

Informacje, o których mowa są przekazywane firmie: hostingowej, administrującej stroną www oraz partnerowi, który gromadzi dane statystyczne.

Przedstawiamy listę zaufanych partnerów:

Domeny.com
Medox
Chodcom
Google

Jakie są Twoje prawa?

Z uwagi na przetwarzanie Twoich danych osobowych, masz w pełni prawo do:

 • dostępu do nich w tym uzyskania ich kopii,
 • żądania sprostowania ich,
 • wniosku i ich usunięcie,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • ograniczenia ich przetwarzania,
 • wycofania zgody w zakresie ich przetwarzania,
 • przeniesienia danych osobowych.

Jeżeli chcesz skorzystać z wyżej wymienionych praw – prosimy o kontakt na adres e-mail: mgspzoz@wp.pl

Skip to content