Organizacja pracy

Przyjęcie na listę pacjentów przychodni.

Przyjęcie na listę pacjentów placówki następuje poprzez wypełnienie (osobiste), podpisanie i złożenie w siedzibie świadczeniodawcy deklaracji wyboru lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej / pielęgniarki środowiskowej, określonej wzorem, zgodnie z zasadami Narodowego Funduszu Zdrowia.

Rezygnacja ze świadczenia u dotychczasowego podmiotu odbywa się poprzez wypełnienie i złożenie u niego oświadczenia rezygnacji, bądź złożenia nowej deklaracji wyboru – w innej placówce, co będzie równoznaczne ze skreśleniem pacjenta z listy świadczeniobiorców podmiotu (świadczeniodawcy) dotychczasowego.

Uwaga!

Za świadczeniobiorców niepełnoletnich (do 18 roku życia) podpisy na deklaracjach wyboru składają rodzice lub prawomocni opiekunowie.

Po ukończeniu 18 roku życia ubezpieczony składa deklarację wyboru placówki od nowa, poświadczając ją samodzielnym podpisem.

Skip to content