Gabinet zabiegowy, elektrokardiografia, spirometria

W gabinecie zabiegowym wykonujemy: iniekcje (zastrzyki), opatrunki, pomiary ciśnienia, badanie elektrokardiografii (EKG).

Badanie spirometrii wykonywane jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 18:00.

Uwaga – bardzo ważna!

Wszelkie iniekcje (zastrzyki) dla pacjentów naszego zakładu wykonywane są wyłącznie na podstawie skierowania lekarskiego, które ze względu na bezpieczeństwo pacjenta musi spełniać następujące wymogi:

  • musi być czytelne,
  • musi zawierać dane pacjenta z numerem pesel,
  • dawkę leku, rozpuszczalnika i drogę podania,
  • wyraźną pieczęć lekarza kierującego,
  • wyraźną pieczęć zakładu kierującego, posiadającego umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Pacjenci ze skierowaniami zawierającymi braki lub nieczytelnymi będą odsyłani do lekarzy kierujących celem uzupełnienia braków.

Zlecenia z gabinetów prywatnych (na przykład zastrzyków, opatrunków i tym podobnych).

Lekarz „prywatny” powinien wykonać w swoim zakresie lub skierować pacjenta do zakładu opieki zdrowotnej, z którym zawarł umowę na realizację tego typu świadczeń dla pacjentów korzystających z jego prywatnych porad.

Pielęgniarka Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) może wykonać zlecenie z gabinetu prywatnego odpłatnie, na koszt pacjenta, zgodnie z ustalonym cennikiem.

Skip to content