Do pobrania:

  • Zapytanie ofertowe numer 8 / 2018 (format PDF, pojemność xx kB) (brak pliku)
  • Załącznik numer 1 – Formularz ofertowy (format PDF, pojemność xx kB) (brak pliku)
  • Załącznik numer 2 – Oświadczenie o braku powiązań (format PDF, pojemność xx kB) (brak pliku)
  • Załącznik numer 3 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów (format PDF, pojemność xx kB) (brak pliku)
  • Załącznik numer 4 – Wzór umowy (format PDF, pojemność xx kB) (brak pliku)
  • Załącznik numer 5 – Dane dla tablicy Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego (format PDF, pojemność xx kB) (brak pliku)
  • Załącznik numer 6 – Karta wizualizacji (format PDF, pojemność xx kB) (brak pliku)
  • Załącznik numer 7 – Wytyczne dla tablic (format PDF, pojemność xx kB) (brak pliku)
Skip to content