Na grafice znajdują się loga grantu Dostępność Plus, a w tym: znak graficzny i napis Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski i napis Rzeczpospolita Polska, logo Ministerstwa Zdrowia, napis Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny wraz z flagą Unijną

Miejsko-Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Osieku jest grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 359 600,51 PLN na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła łatwiej dostać się z zewnątrz do placówki, łatwiej dostać się do gabinetów lekarskich i zabiegowych. Szczegółowy zakres działań:

Komponent architektoniczny

 1. Wykonanie remontu wraz z wymianą wyposażania w jednej łazience.
 2. Wykonanie wejść do budynku POZ
 3. Wymiana drzwi wraz z instalacją automatyki (2 szt.) oraz wymiana drzwi do poradni dziecięcej.
 4. Zakup wyposażania gabinetów w sprzęt rehabilitacyjny i medyczny dostosowany do potrzeb pacjentów o ograniczonej sprawności tj. przenośny koncentrator tlenowy, aparat spirometr, przenośny aparat EKG, aparat EKG Holter.
 5. Zakup lupy przenośnej.
 6. Zakup fotela ginekologicznego z demontowanym urządzeniem podtrzymującym nogi o udźwigu min. 180 kg. Pozycja dopisana względem rekomendacji przekazanej podczas audytu.
 7. Zakup wózka inwalidzkiego ze stopów lekkich
 8. Zakup pętli indukcyjnej

Komponent cyfrowy

 1. Wdrożenie w Placówce Podstawowej Opieki Zdrowotnej aplikacji online w zakresie tłumaczenia języka migowego.
 2. Utworzenie strony www. zgodnej ze standardem WCAG 2.1.

Komponent komunikacyjny

 1. Placówka zakupi dla pracowników oznaczenia identyfikujące wykonywany zawód.
 2. Realizacja szkoleń dla kadry kierowniczej.
 3. Realizacja szkoleń dla personelu placówki POZ z zakresu umiejętności komunikacji z osobami o szczególnych potrzebach.
 4. Zakup zestawu infografik komunikacji z pacjentami ze szczególnymi potrzebami np. systemu Blissa.

Komponent organizacyjny

 1. Realizacja audytu.
 2. Placówka POZ przeprowadzi badania ankietowe wśród pacjentów ze szczególnymi potrzebami i kadry placówki.
 3. Placówka POZ opracuje ankietę badawczą wśród pacjentów ze szczególnymi potrzebami.
 4. POZ opracuje oraz wdroży procedury i zasady obsługi pacjenta o szczególnych potrzebach.
 5. POZ rozpocznie współpracę z organizacją pozarządową reprezentującą osoby z niepełnosprawnościami.

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej: www.zdrowie.gov.pl.

Skip to content