Projekty Unijne

Informacja odnośnie grantu Dostępność Plus

Miejsko-Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Osieku jest grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 359 600,51 PLN...
Skip to content